CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI VGs AI CALL CENTER

Tổng đài viên trí tuệ nhân tạo chuyên nghiệp

Giải pháp VGs AI Call Center là tổng đài ứng dụng trí tuệ nhân tạo, có khả năng gọi và trả lời tự động bằng công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói Text To Speech.

VGs AI Call Center hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân thực hiện các chiến dịch gọi tự động với nội dung cá nhân hoá cho từng khách hàng. Từ đó, giải pháp có thể thay thế nhân viên tổng đài trong một số nghiệp vụ đơn giản như chăm sóc khách hàng tự động, quảng cáo tự động và bán hàng tự động.